ความร่วมมือกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4

ความร่วมมือกับคณะทำงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4)
 
เสวนา "Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia"
เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน "กัมพูชา"

วันที่ 22 กันยายน 2559     ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี  กรุงเทพฯ
โดยมี  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดเสวนา
    นายสนั่น อังอุบลกุล หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) กล่าวเสริมว่า คณะทำงาน ตั้งเป้าผลักดันการส่งออกในปี 59 ให้เติบโต 5% โดยได้จัดตั้ง Team Thailand + เพื่อร่วมผลักดันการส่งออกและหาโอกาสในการขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดกิจกรรม "พี่จูงน้อง" โดยภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ มาแบ่งปันประสบการณ์และชี้ช่องการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ยังศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าในต่างประเทศและกรอบการค้าต่างๆ 

 

    มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เข้าร่วมโครงการ "พี่จูงน้อง" ในการสนับสนุนคณะทำงานสานพลังภาครัฐ 4 การส่งเสริมการส่งออก และการลงทุน เจาะตลาด CLMV โดยจัดให้บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างโอกาสประสบความสำเร็จในการไปลงทุนในกัมพูชา และในขณะนี้ได้มีการเปิดรับสมัคร ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ และสนใจไปลงทุนในกัมพูชา โดยได้ร่วมกับ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทพี่เลี้ยงอาสาสมัครไทยที่ประสบความสำเร็จในการไปลงทุนในกัมพูชา