คลัสเตอร์กล้วยไม้

 

สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ "กล้วยไม้"
รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์ และทีมงานมูลนิธิ IMET ได้ประชุมกับ คุณชุมพล พรหมประทานพร รองประธานสมาคมผู้ประกอบการผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เพื่อให้คำแนะนำด้านวิชาการ ในการทำตลาดกล้วยไม้ในฤดูกาลที่ออกจำนวนมาก เกิดภาวะกล้วยไม้ล้นตลาด และไม่มีตลาดรองรับในต่างประเทศ ณ สำนักงานมูลนิธิ IMET วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559