เสวนา การเสริมสร้างความรู้ ในการไปลงทุนในกัมพูชา

เสวนา “การเสริมสร้างความรู้ ในการไปลงทุนในกัมพูชา”
โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ( IMET ) 
    
    
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) โดย รศ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทีมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ได้จัดเสวนา “การเสริมสร้างความรู้ในการไปลงทุนในกัมพูชา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรพล วีระประวัติ Indochina Regional Manager, SCG Trading Company Limited มาบรรยายประสบการณ์ในการลงทุนค้าขายในกัมพูชา และ ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาให้ข้อแนะนำ และแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม ให้กับ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจไปลงทุนในกัมพูชา (ที่ได้สมัครในโครงการ “พี่จูงน้อง” โดย บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศกัมพูชา) การเสวนาฯ จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.30-11.30 น. ณ สำนักงานมูลนิธิ IMET