ประชุมความร่วมมือ บริการคลินิกฯ กัมพูชา

บริการคลินิธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยความร่วมมือ มูลนิธิ IMET  หอการค้าไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณชุมพล พรประภา  ประธานมูลนิธิ IMET

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานมูลนิธิ IMET  รองประธานหอการค้าไทย  และ ประธานโครงการ
คณะกรรมการโครงการ และบริษัทพี่เลี้ยงอาสาสมัครที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชา
ประชุมความร่วมมือ และเปิดโครงการ บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับธุรกิจ SMEs ไทย ในการไปลงทุนในกัมพูชา
ในวันที่ 22 กันยายน 2559  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ